Pomáháme – Charitativní činnost

Pomáháme – Charitativní činnost2019-02-13T07:02:07+00:00

Naši společnost vímáme jako součást společnosti, ve které žijeme, a jejíž osud nám není lhostejný. Podporujeme společnost tam, kde svými podnikatelskými možnostmi můžeme nejvíce přispět a pomáhat.

Podnikatelské zaměření společnosti EFES, spol. s r. o. umožňuje v rámci efektivního vnímání sociální zodpovědnosti, která je společná pro podniky, akcionáře a manžery, aktivně se angažovat v následujících projektech – činnostech:

  • Podporujeme neziskové organizace, které pomáhají týraným a znevýhodněným dětem

  • Spolupracujeme na programu, který podporuje zdravé stravovací návyky dětí „Ovoce do škol“

  • Ekonomicky se angažujeme při pořádání nejrůznějších kulturně – vzdělávacích akcí, sportovních událostí a finančně podporujeme sdružení a kluby zaměřené svojí činností na výchovu a vzdělávání mládeže

  • Nemalou měrou se angažujeme v rámci charitativní činnosti

  • Peněžitými i věcnými dary přispíváme na dobročinnou, humanitární činnost charitativním organizacím

  • Finančně jsme zabezpečili výstavbu dětského hřiště a místní komunikace v Praze 5 – Řeporyjích